KSD Groep   Opleidingssoftware   Competentiesoftware   E-Learning   Outsourcing   Contact
   

Opleidingssoftware
Home
Oplossingen »
Producten »
Support
Nieuws
Zoeken
Aanvragen
Brochure(s)
Demonstratie op lokatie
Lunch Bijeenkomsten

Advertisement
Krachtenbundeling: KSD Groep & CEBES voor de Veiligheidregio’s Afdrukken E-mail

Eindhoven/Weert, februari 2008 - Onlangs hebben KSD Groep en CEBES overeenstemming bereikt over een samenwerking, waarbij deze markt gezamenlijk wordt benaderd.

Samenwerking
De producten & expertise vullen elkaar goed aan:
- KSD heeft 20 jaar ervaring in de opleidingsbranche
- CEBES heeft 18 jaar ervaring in de brandweerbranche
- KSD heeft bijna 100 klanten in Nederland en België
- CEBES heeft 70% van de brandweerkorpsen in Nederland als klant
- Naast de ‘brandweermarkt’ gaat CEBES zich, met een ontwikkelafdeling in Indonesië, zich ook meer richten op het maken van maatwerk software

Wat is een veiligheidsregio?
Het is feitelijk een gebied waarin wordt samengewerkt door verschillende besturen en diensten op het terrein van de brandweerzorg, rampenbeheersing, crisisbeheersing, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen (GHOR) en de handhaving van openbare orde en veiligheid. Daarvoor wordt een indeling aangehouden die overeenkomt met die van de politieregio’s. Vandaar dat Nederland 25 veiligheidsregio’s (in oprichting) kent.

De KSD-CEBES software:

De samenwerking tussen KSD en CEBES krijgt gestalte in FM6.
FM6 is de webbased opvolger van FireMan, het op brandweerkorpsen gerichte personeelsmanagementsysteem van CEBES, dat momenteel door ruim 200 brandweerkorpsen wordt gebruikt.

"In FM6 en FireMan worden diverse modules onderscheiden, waaronder de modules Oefenen en Opleiden. In de samenwerking is afgesproken dat voor FM6 deze modules niet ontwikkeld zullen worden door CEBES, maar dat hiervoor gekozen zal worden om de zich in de markt bewezen hebbende software van KSD in te zetten." aldus Harrie van den Nieuwenhuijzen Directeur CEBES.

Natuurlijk kunt u voor meer informatie contact met ons opnemen. Binnenkort wordt er een gezamenlijke website geopend. We houden u op de hoogte.