KSD Groep   Opleidingssoftware   Competentiesoftware   E-Learning   Outsourcing   Contact
   

Opleidingssoftware
Home
Oplossingen »
Producten »
Support
Nieuws
Zoeken
Aanvragen
Brochure(s)
Demonstratie op lokatie
Lunch Bijeenkomsten

Advertisement
Ultieme integratie Afdrukken E-mail

Inleiding
Bij de optimalisatie van bedrijfsprocessen geldt de centrale regel “Gegevens één keer invoeren”. Vaak wordt er met meerdere (specialistische) systemen gewerkt en worden gegevens vaker ingevoerd. Dat is jammer, want dit vergroot de kans op fouten en is inefficiënt.

Processen?
Voor de (ultieme) integratie dienen de volgende stappen te worden doorlopen:

 • Inventariseer welke gegevens dubbel worden ingevoerd
 • Inventariseer de import/export mogelijkheden van systeem A en B
 • Maak principe keuzes omtrent:
  • de richting van de gegevensstroom
  • de actualiteit van de gegevens (direct online, batchverwerking)
  • het technische formaat
 • Voer haalbaarheidsonderzoek uit
 • Laat software bouwen en implementeren
 • Evalueer


Globale fasering
We onderscheiden van volgende fasen in automatisering:

 • Fase 1: Interne automatisering
  Integratie van systemen wordt bereikt indien systeem A en B aan elkaar koppelt, waardoor de gegevens ingevoerd worden in systeem A en automatisch in systeem B verschijnen.
 • Fase 2: E-Commerce
  Laat klanten zelf gegevens in uw systeem invoeren.
 • Fase 3: E-Business
  Ultieme integratie wordt bereikt als deze systemen A en B via het internet gekoppeld worden, bijvoorbeeld tussen uw klant en uw organisatie, of met uw leverancier.

Hoe?
Wij hebben verschillende producten ontwikkeld voor ondersteuning van deze processen. We onderscheiden:

 • KSD® Interfaces / Webservices
  (koppeling met bijv. CRM systeem, Personeel Informatie Systeem, Boekhouding, Klant of Leverancier systemen, e.d.)
  (een online koppeling met klant en/of leverancier systemen via het internet)

Waarom?
De voordelen van deze oplossingen zijn:

 • Verkleinen van de foutkans
 • Verminderde werkdruk op uw secretariaat
 • Meer tijd beschikbaar
 • Minder kosten
 • Verbetering concurrentiepositie

Voorbeelden
Wij hebben ruime ervaring met verschillende interfaces:

 • CRM systemen
 • HRM systemen / Personeel Informatie Systemen
 • Logistieke systemen
 • Boekhouding
 • Scan software (bijv. examenkaarten, inschrijvingen)
 • Toets systemen
 • Klant: HRM systemen
 • Leverancier: Examen systeem